Theme setting

Basari Dagitim

100 Soruda Vergi Hukuku Mevzuat Değişiklikleri El Kitabı

Etiket Fiyatı
16.57
Barkod :9786052268742

YAYINEVİ : Pelikan Yayıncılık

YAZAR : Komisyon
  • ÜRÜN AÇIKLAMASI
  • İADE KOŞULLARI

Kıymetli vergi hukuku severler,

Hukuk, ezber gerektiren sözel bir bilim dalı olduğu yanılgısından öte mantık silsilesi içerisinde matematiksel yoruma dayalı muhakeme gücünün ön plana çıkarılması gereken sosyal bir bilim dalıdır. Bu düsturla yola çıkarak elinizde bulundurduğunuz bu mütevazı vergi hukuku mevzuat değişiklikleri el kitabı sebep sonuç ilişkisi kurularak hazırlanmıştır.

Bu çalışmamız 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında;

- 213 Sayılı Vergi Usul,

- 193 Sayılı Gelir Vergisi,

- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi,

- 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi ve

- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunlarda meydana gelen en önemli mevzuat değişikliklerini içermektedir.

Aynı zamanda kitabın içeriğinde ikmalen, re’sen, idarece gerçekleştirilen tarhiyat neticesinde adına vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlenen mükelleflerin kanuni başvuru yollarıyla bu konu- ya ilişkin mevzuat değişiklikleri ihtiyaç gördüğümüz lüzum üzerine ayrıntılı bir şekilde düzen- lenmiştir.

Vergi Hukuku mantığının hızlı bir şekilde anlaşılması amacıyla hazırlanan bu kaynak, tablolar ve öğretici şekillerle desteklenerek kesin ve net bilgiler verilmek amacıyla uzun ve meşakkatli bir ‘’Ekip Çalışmasının’’ ürünü olarak 100 çözümlü soruyla desteklenmiş ve ‘’El Kitabı’’ haline getirilmiştir.

Özellikle İdari Yargı Hakimliği, Sayıştay Denetçiliği ve detaylı vergi mevzuatı içeren diğer sı- navlara hazırlanan adaylar bu çalışmayla birlikte Vergi Hukuku bilgilerini revize edecekler ve eksikliğini hissettikleri noktaları tamamlayacaklardır.

Loading...
Lütfen bekleyin...